شرایط گارانتی محصولات مهاب آب ایرانیان

مشتری گرامی :

ضمن تاکیید بر اصل مشتری مداری و با تشکر از حسن انتخاب و اعتماد شما، خواهشمند است جهت برخورداری از امتیازات گارانتی و همچنین استفاده بهینه از خدمات پس از فروش به موارد زیر با دقت توجه نمایید.

1-مدت ضمانت از تاریخ فروش به مدت 5 سال می باشد.

2-جهت نصب به افراد متخصص مراجعه نماید.

3 -عدم دقت در استفاده و نگهداری هرگونه شکستگی قطعات در اثر حمل و نقل شامل گارانتی نمی باشد.

4- گارانتی و تعویض قطعات در صورتی به محصول تعلق می گیرد که بررسی کارشناسان خدمات پس از فروش بروز اشکال کیفی به وجود امده را تایید نمایند.

5- در خطوط لوله ای که شیرآلات نصب می گردد باید از ورود اجسام زائد جلوگیری نمودف زیرا باعث آسیب دیدگی سطوح آببندی شیرآلات می شود.

6-شیرآلات در دما و فشار کاری مشخص شده در کاتالوگ مورد استفاده قرار گیرند.

7-آسیب دیدگی در اثر حمل و نقل شامل گارانتی نمی شود.

8- شیرآلات در صورتی که دارای جهت نصب باشند در جهت فلش روی بدنه شیر سیال باید جریان داشته باشد.

9-درصورت باز شدن قطعات توسط افراد غیر متخصص شیرآلات از گارانتی  و خدمات پس از فروش خارج می گردد.

 

خدمات گارانتی در شرایل ذیل قابل اجرا نمی باشد:

تعویض متعلقات شیر

نصب غیر صحیح

استفاده شیر برای سیالاتی به جز آب

ضربه خوردن و دفرمه شدن قطعات

شکستن شیر و متعلقات بر اثر حمل نامناسب و نصب نامناسب

حرارت دیدن و سوختن شیر

عمل نکردن به دستورالعمل های نصب