خدمات پس از فروش

تامین قطعات و تعمییر شیرآلات تا ده سال پس از فروش تاریخ فروش جز تعهدات شرکت مهاب آب ایرانیان می باشد.


شیر آلات صنعتی مهاب آب ایرانیان در راستای خدمت به مصرف کنندگان محصولات خویش واحد خدمات پس از فروش خود را با حضور کارشناسان مجرب و متعهد پایه گذاری کرده است و در صورت بروز مشکلات احتمالی در محصولات این مجموعه طبق شرایط ذیل در خدمت مصرف کنندگان عزیز می باشد.


شرایط خدمات پس از فروش : برای استفاده بهتر و دوام بیشتر محصولات این شرکت به نکات زیر توجه فرمایید .


خدمات پس از فروش از تاریخ فروش به مدت 10 سال می باشد. 
نصب شیرآلات توسط افراد فنی مجرب انجام شود، با استفاده از ابزار مناسب انجام گردد.
در خطوط نصب شیرآلات  از صافی استفاده نمایید در غیر این صورت مشکلات احتمالی شامل گارانتی نمی باشد.
فاکتور فروش می بایست ممهور به مهر و امضا فروشنده باشد و تاریخ فروش باشد، در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ضمانت نامه هیچ گونه تعهدی برای فروشنده ندارد و اجرای گارانتی و خدمات پس از فروش بر عهده ی شرکت و نمایندگان فروش  رسمی می باشد و صرفا جهت صدق زمان و مکان فروش می باشد.